The prestige You Trust

×
Lãnh đạo của chúng tôi
Lãnh đạo của chúng tôi

Our Leadership

Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám Đốc Chuyên môn của NKC, TS. Vinh Trần, đã từng là Giảng viên trường đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh trước khi sang sinh sống tại Anh Quốc và làm việc cho Ove Arup & Partners, một trong những công ty tư vấn thiết kế kỹ thuật hàng đầu thế giới có trụ sở chính đặt tại Anh.

Trong hơn 21 năm làm việc tại Arup, Ông đã thực hiện rất nhiều dự án lớn trên khắp thế giới thuộc nhiều lãnh vực kỹ thuật như ngành cầu, đường, công chánh, xây dựng công nghiệp và dân dụng, cao ốc. Đặc biệt Ông là một chuyên gia trong lãnh vực kỹ thuật địa chấn và đã thiết kế rất nhiều các công trình có yêu cầu về địa chấn cao tại những nơi có đặc điểm địa chấn phức tạp trên thế giới. Ông cũng từng quản lý nhiều dự án quốc tế tại nhiều nước khác nhau trên thế giới.

Năm 1996, Ông được công ty Arup cử về làm đại diện tại Việt Nam tham gia hỗ trợ Bộ Xây Dựng thiết lập các tiêu chuẩn xây dựng tại Việt Nam. Năm 2000, Ông đảm nhận chức vụ Quản lý Dự án Thường trực cho một dự án có nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng giữ vai trò Quản lý Dự án điều hành việc triển khai thiết kế kết cấu cho nhiều công trình cao tầng do Arup thực hiện tại Việt Nam trước khi đảm nhận vai trò Giám đốc Dự án cho nhiều các công trình cao ốc khác trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của NKC.

Stay Inspired
Keep up to date with the lastest trends in structural engineering