The prestige You Trust

×
Chủ đề bài viết 1
Chủ đề bài viết 1
Thiết kế hệ thống nước cơ điện

Thiết kế hệ thống nước cơ điện

Công ty tư vấn NKC là một công ty tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp được quản lý bởi một nhóm lãnh đạo quốc tế có nhiều năm làm việc và sống ở nước ngoài.

Được thành lập vào năm 2006, NKC đã có cơ hội hợp tác với một trong những công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu thế giới để thực hiện thiết kế kết cấu cho các dự án cao tầng lớn tại Việt Nam. Điều này đã mang lại cho chúng tôi những lợi ích to lớn giúp nâng cao năng lực cả về kỹ thuật và quản lý cũng như nâng cao đội ngũ nhân viên Việt Nam của chúng tôi để thích ứng với tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp, quốc tế.

Công ty tư vấn NKC là một công ty tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp được quản lý bởi một nhóm lãnh đạo quốc tế có nhiều năm làm việc và sống ở nước ngoài.

Được thành lập vào năm 2006, NKC đã có cơ hội hợp tác với một trong những công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu thế giới để thực hiện thiết kế kết cấu cho các dự án cao tầng lớn tại Việt Nam. Điều này đã mang lại cho chúng tôi những lợi ích to lớn giúp nâng cao năng lực cả về kỹ thuật và quản lý cũng như nâng cao đội ngũ nhân viên Việt Nam của chúng tôi để thích ứng với tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp, quốc tế.

Được thành lập vào năm 2006, NKC đã có cơ hội hợp tác với một trong những công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu thế giới để thực hiện thiết kế kết cấu cho các dự án cao tầng lớn tại Việt Nam.

Thiết kế hệ thống nước cơ điện

Chung cư Richstar Tân Phú

Công ty tư vấn NKC là một công ty tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp được quản lý bởi một nhóm lãnh đạo quốc tế có nhiều năm làm việc và sống ở nước ngoài.

Được thành lập vào năm 2006, NKC đã có cơ hội hợp tác với một trong những công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu thế giới để thực hiện thiết kế kết cấu cho các dự án cao tầng lớn tại Việt Nam. Điều này đã mang lại cho chúng tôi những lợi ích to lớn giúp nâng cao năng lực cả về kỹ thuật và quản lý cũng như nâng cao đội ngũ nhân viên Việt Nam của chúng tôi để thích ứng với tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp, quốc tế.

Công ty tư vấn NKC là một công ty tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp được quản lý bởi một nhóm lãnh đạo quốc tế có nhiều năm làm việc và sống ở nước ngoài.

Được thành lập vào năm 2006, NKC đã có cơ hội hợp tác với một trong những công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu thế giới để thực hiện thiết kế kết cấu cho các dự án cao tầng lớn tại Việt Nam. Điều này đã mang lại cho chúng tôi những lợi ích to lớn giúp nâng cao năng lực cả về kỹ thuật và quản lý cũng như nâng cao đội ngũ nhân viên Việt Nam của chúng tôi để thích ứng với tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp, quốc tế.

Chung cư Richstar Tân Phú

Công ty tư vấn NKC là một công ty tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp được quản lý bởi một nhóm lãnh đạo quốc tế có nhiều năm làm việc và sống ở nước ngoài.

Thiết kế hệ thống nước cơ điện

Thiết kế hệ thống nước cơ điện

Công ty tư vấn NKC là một công ty tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp được quản lý bởi một nhóm lãnh đạo quốc tế có nhiều năm làm việc và sống ở nước ngoài.

Được thành lập vào năm 2006, NKC đã có cơ hội hợp tác với một trong những công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu thế giới để thực hiện thiết kế kết cấu cho các dự án cao tầng lớn tại Việt Nam. Điều này đã mang lại cho chúng tôi những lợi ích to lớn giúp nâng cao năng lực cả về kỹ thuật và quản lý cũng như nâng cao đội ngũ nhân viên Việt Nam của chúng tôi để thích ứng với tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp, quốc tế.

Công ty tư vấn NKC là một công ty tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp được quản lý bởi một nhóm lãnh đạo quốc tế có nhiều năm làm việc và sống ở nước ngoài.

Được thành lập vào năm 2006, NKC đã có cơ hội hợp tác với một trong những công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu thế giới để thực hiện thiết kế kết cấu cho các dự án cao tầng lớn tại Việt Nam. Điều này đã mang lại cho chúng tôi những lợi ích to lớn giúp nâng cao năng lực cả về kỹ thuật và quản lý cũng như nâng cao đội ngũ nhân viên Việt Nam của chúng tôi để thích ứng với tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp, quốc tế.

Stay Inspired
Keep up to date with the lastest trends in structural engineering